PureMind – heaoluteenuste kuraator
2020  H O O A E G

 

Rahulolu iseendaga

Vaikuse toomine igapäevaellu
6. veebruar 2020 18.00 – 20.30
TAO keskuses

Inimesed on sedavõrd ametis mineviku lahkamise ja tuleviku kujundamisega, et magavad maha selle, mis toimub praeguses hetkes. Tavaliselt märgatakse seda pisut liiga hilja. Sündmusel „Vaikuse toomine igapäevaellu” suundume väikesele matkale, sisemaailma maastikule, et avardada teadlikkust iseendas toimuva kohta ning paremat mõistmist nii iseendast kui teistest.

Rahulolu iseendaga

Rahulolu iseendaga
14. – 15. märts 2020
Adilas

Vähestel meist on arusaam sellest, mida elult soovime. Me küll adume oma lühiajalisi vajadusi ja soove, püüame neid varmalt teenindada, kuid suurem pilt kipub häguseks jääma. Sellest tuleneb suutmatus leida rahulolu, mida otsime. Töötoa eesmärk on leida vastused küsimustele ja käivitada sügavamad protsessid, mis aitaks selgetel arusaamadel ilmneda.